placedate
English

Hospitality & Tourism Summit 2012Vážení kolegové z hospitality sektoru,

máme radost, že program i Vaše účast na letošním 12. ročníku konference Hospitality & Tourism Summit byly důkazem, že i v současné nelehké situaci, kdy nálada ve společnosti i kondice firem se v průměru spíše propadají, existují v horeca sektoru podnikatelé, kterým se daří prosperovat a přicházet na trh s neutuchající energií a novými nápady.

Děkujeme i za vaše hodnocení akce i četné komentáře, ať už jste nám je sdělili osobně, či prostřednictvím dotazníků, díky kterým jsme si mohli udělat obrázek o tom, co se povedlo a co méně. Program měl podle známek udělených jednotlivým částem velmi vyrovnanou úroveň, nejlépe byly přijaty prakticky zaměřené sekce druhého programového dne. O tom, že byly mimořádně dobře připraveny, svědčí nejen spontánní pochvalné komentáře (např. „bylo to tak dobře připravené, že se ani nešlo na nic ptát, protože všechno bylo řečeno“ nebo „živá a dynamická diskuze se spoustou nápadů a energie!“), ale i nejlepší průměrná známka za odborné workshopy udělená ve dvanáctileté historii konference.

Program zahájil diskusním panelem Pohon a brzdy cestovního ruchu, který za účasti zástupců MMR, CzechTourism, podnikatelů z oborů hotelnictví a lázeňství i představitelů rozvoje cestovního ruchu v regionech řídil prezident AHR Václav Stárek. Velká pozornost byla věnována očekáváním spojeným s připravovaným Zákonem o cestovním ruchu. Panelisté všeobecně shodli, že Zákon sám o sobě je nespasí, jeho nesporným přínosem však může být posílení prestiže celého odvětví.

Slušnost, adresnost a zodpovědnost v horeca podnikání v širším smyslu byla tématem druhého plenárního bloku konference, jehož rámci nejvíce zaujala filosofická přednáška Tomáše Máčaly, generálního ředitele Crowne Plaza. Zdůraznil, že v podnikání kromě peněz nabývá na významu radost z naplnění hodnot jakými jsou štěstí, harmonie, zodpovědnost, respekt, úcta a zaměřil se na to, jak se tyto hodnoty mohou pozitivně odrazit v řízení hotelového businessu. Jiným způsobem vystihl respekt k novým hodnotám zákazníků rovněž skvěle hodnocený příspěvek Luboše Kastnera z Plzeňského Prazdroje, který poukázal na to, že ani leader trhu s robustní tradicí se nesmí zaleknout odvážných inovací a změn s ohledem na měnící se preference zákazníků.

Odpolední blok konference přinesl svěží marketingové nápady, mezi nimiž byla nejzajímavější inspirativní a vtipně podaná případová studie Marty Marianové: Hotel ve vinařství a Vinařství v hotelu Galant v Mikulově. Osvěžující a zábavný byl i poslední prezentovaný podnikatelský příběh jednatelů cestovní agentury Corrupt Tour „To nejlepší z toho nejhoršího“, i když mnozí přítomní do poslední chvíle nevěděli, zda prezentovaná fakta jsou pravda nebo zda si z nich pánové nedělají legraci. Na závěr konferenčního programu se uskutečnilo on-line hlasování o nejúspěšnějším konceptu marketingové komunikace v hotelnictví a lázeňství za rok 2011- cena měsíčníku Hotel & Spa Management. Ve dvoukolové volbě získal prvenství Boutique hotel Chateau Herálec.

Velkou pochvalu si vysloužil společenský večer na závěr prvního konferenčního dne, který se konal v originálním prostředí Staré čistírny odpadních vod – Ekotechnickém muzeu v Bubenči. Ti, kdo pozvání na večer přijali, byli příjemně překvapeni atmosférou krásně osvětlené industriální stavby a především programovou náplní v podobě putování po stanovištích nabízejících pivní speciály z portfolia Plzeňského Prazdroje doplněných speciálním jídelníčkem sestaveným šéfem kulinárního týmu Nestlé Tomášem Konopkou. Účastníci nejvíce ocenili odbornou i zábavnou show Václava Berky, nadšení a zaujetí sládků a kuchařů na všech stanovištích i to, že obdrželi knížku s rozpisem všech použitých receptů doplněných fotografiemi.

Těšíme se na další povedená setkání s Vámi v budoucnu!

Jménem organizátorů


Barbora Krásná, Partner Blue Events
a
Pavel Hlinka, vice-prezident SOCR ČRProgram 2012Poděkování patří těm, kteří se podíleli na tvorbě programu: Eva Frindtová, COT média; Pavel Hlinka, AHP Connectionsv; Aleš Hozdecký, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Jiří Jinda, Vysoká škola hotelová v Praze 8; Tomáš Máčala, Crowne Plaza Prague; Mojmír Mikula, CzechTourism; Tomáš Poucha, Marketingový institut; Václav Stárek, AHR ČR.Hospitality & Tourism Summit 2012

Kde brát sílu a motivaci pro další rozvoj

12. – 13. 4. 2012, Crowne Plaza, Praha

 

Čtvrtek 12. 4. 2012
08.00-09.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
     
09.00-11.15 A. Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Řídí Václav Stárek, prezident, AHR ČR
     
  1. Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Aleš Hozdecký, ředitel Odboru cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
     
  2. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely.   Rostislav Vondruška, generální ředitel, CzechTourism
     
  3. Segmentace domácích účastníků cestovního ruchu. Jak nás vnímají Rusové? A jak čínští blogeři?   Jakub Hlaváček, ředitel Odboru výzkumů, trendů a inovací, CzechTourism
     
PANELOVÁ DISKUSE Diskuse: Pohon a brzdy cestovního ruchu

Témata:

• řízení hospitality sektoru na národní a regionální úrovni – předpokládané aplikace zákona o cestovním ruchu
• jak financovat a kontrolovat smysluplnost regionálních programů

Panelisté:
řečníci bloku A + Otakar John, K+K Hotels, Praha; Josef Mičan, zástupce ředitele lázeňského komplexu Felicitas; Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska; Václav Novotný, radní hl.města Prahy
     
11.15-11.45 PŘESTÁVKA NA KÁVU
     
11.45-13.30 B. Slušnost, zodpovědnost a adresnost se vyplácí Řídí Pavel Hlinka, AHP Connections
     
  4. Proč mají platit jen poctiví Pavel Hlinka, jednatel, AHP Connections
     
  5. Responsible business Tomáš Máčala, General Manager, Crowne Plaza Prague
     
  6. Inovace cílené na nové skupiny zákazníků Luboš Kastner, Shopper marketing manager, Plzeňský Prazdroj
     
  7. Kvalitní voda jako samozřejmý servis zákazníkům (rozhovor moderátora se zástupci horeca provozoven)    Martin Jambor, Operations Manager, Maximilian Hotel & Hotel Josef; Aleš Pikal, Food and Beverage Manager, Hotel Park Inn Prague; Jaroslav Tuček, jednatel, kavárna Můj šálek kávy
     
  8. Zodpovědnost v gastronomii Blanka Turturro, Slow Food
     
13.30-15.00 PRACOVNÍ OBĚD
     
15.00-17.00 C. Best practices: "Jak zefektivnit/motivovat/komunikovat" Řídí Roman Vacho, Managing Director 3 star acivity hotels
     
  9. Jak v restauraci zlikvidovat červená čísla Zdena Ryndová, Director of Sales, Radisson Blue Carlton Hotel
     
  10. Jak hospodařit s pracovní silou Eva Háková, Director of Finance, Hotel Mandarin Oriental Prague
     
  11. Případová studie: Kongresový hotel Galant Marta Marianová, majitelka, Hotel Galant Mikulov
     
  12. Značka místa jako proces Tomáš Hrivnák, Partner, Idealisti
     
  13. "To nejlepší z toho nejhoršího" alias nabídka cestovní kaceláře Corrupt Tour Petr Šourek, Corrupt Tour
     
  14. Volba nejúspěšnějšího konceptu marketingové komunikace hotelnictví a lázeňství za rok 2011 veřejné hlasování o vítězi ze souboru nominovaných kandidátů přímou volbou účastníků na místě
     
18.00-22.30 Společenský večer v prostorách Ekotechnického muzea Bubeneč

Párování piva s jídlem: degustace pivních speciálů s vhodnou doprovodnou českou kuchyní

Vyhlášení ceny měsíčníku Hotel & Spa Management za mimořádný počin v marketingové komunikaci v hotelnictví a lázeňství za rok 2011

Vyhlášení výherců pivní degustační soutěže
     
     
Pátek 13. 4. 2012
08.00-09.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
     
09.00-10.30 Paralelní diskusní sekce D1, D2, D3.1
     
  D1: GASTRONOMIE A EFEKTIVITA D2: CITY MARKETING A MANAGEMENT DESTINACE
     
  Moderuje: Lukáš Limprecht, viceprezident AHR ČR pro gastronomii a provozovatel Zámecké restaurace Vlašim a Restaurace Camping OASE ****

Témata:
Jak vytvořit v gastronomii hodnotu pro zákazníka i pro provozovatele? Jak uvařit za 80 nebo 120 Kč a co za to nabídnout? Jak vnímají českou kuchyni a kolik jsou ochotni za ni zaplatit zákazníci z velkého města vs. zákazníci z regionů? Jak nalákat turisty na regionální speciality? Tradicí, kvalitou a rodinnou atmosférou. Jak pracovat s nabídkou poledního menu? Kritérium úspěšné restaurace aneb jak dosáhnout toho mít i v pondělí večer plno? Co zákazník očekává od moderní gastronomie a jak ho zapojit do naplnění jeho očekávání?

Účastníci:
Jakub Černý, projektový manažer, Torád
Petr Müller, spolumajitel, Restaurace Šupina & Šupinka, Třeboň
Roman Polášek, spolumajitel, Hotel-Restaurant Na Mýtě, Bezděkov nad Metují
Václav Svoboda, odpovědný vedoucí, Hybernia, Praha


Moderuje: Tomáš Hrivnák, specialista na řízení značek, Idealisti

Témata:
Jaký formát by měla mít rozvojová strategie města jako turistické destinace? Jak pracovat se "značkou" města? Jak systematicky prezentovat aktivity města veřejnosti a efektivně komunikovat s domácími či zahraničními médii? Rizika vytváření městské identity " shora" - cestou administrativních nařízení. Jak optimálně nastavit nástroje a rámce pro spolutvorbu městské identity „zdola“? Výhody spolupráce občanských a zájmových skupin.

Účastníci:
Barbora Hrdinová, jednatelka, DRING Consulting
Adéla Koudelová, vedoucí oddělení Marketingu investičních příležitostí a turismu, Magistrát města Ostravy
Zuzana Smotlachová, Vedoucí odboru, Odbor prezentace a marketingu, Magistrát města Plzně
Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města, Magistrát města Brna


     
  D3.1: HR ALIAS SLUŽBY STOJÍ NA LIDECH - 1. část
  Moderuje: Zdeňka El Kassemová, HR Director, Four Seasons

Témata:
Úloha vzdělávání zaměstnanců v rozvoji zaměstnaneckých dovedností. Jak zrealizovat vstupní pohovor, na kterém vyděláme? Jak kvantifikovat přínosy dobrého výběru zaměstnanců. Hlavní chyby při výběru zaměstnanců. Engagement - jak vtáhnout zaměstnance „do hry“? Jak ze zaměstnance udělat partnera aneb síla vnitřní motivace. Praktické dopady novelizace zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, změna definice závislé práce a nové vymezení nelegální práce – problematika tzv. švarcsystému. Flexibilita pracovní síly a její optimální využití v podnicích služeb. Variabilita flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby, nutnost prosazování principu flexicurity.

Účastníci:
Jana Felixová a Jakub Morávek, AK Felix & spol.
Martin Šafr, jednatel, Institut pro pracovní psychodiagnostiku
Michal Vevera, HR & Training Manager, Orea Hotels
Erik Zlámal, District Manager, Starbucks Coffee
Jan Žufan, prorektor pro výzkum a vedoucí Katedry ekonomie a ekonomiky, Vysoká škola hotelová v Praze 8


     
10.30-11.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU
     
11.00-13.00 Paralelní diskusní sekce D3.2, E1, E2
     
  D3.2: HR ALIAS SLUŽBY STOJÍ NA LIDECH - 2. část
     
  Moderuje: Zdeňka Kassemová, HR Director, Four Seasons
     
  E1: ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH, FORMY SPOLUPRÁCE E2: JAK ZAJISTIT, ABY SE HOSTÉ VRACELI?
     
  Moderuje: Eva Frindtová, vydavatelka COT Media

Témata:
Vztahy mezi krajskými úřady a organizacemi, které zajišťují rozvoj cestovního ruchu v krajích, regionech a oblastech: jak řešit vzájemnou nadřízenost, podřízenost či partnerství? Jak je to u organizací cestovního ruchu v rámci jednoho kraje a jak v případech, kdy turistický region zasahuje do více krajů? Kde se potkává koncepce aktivit agentury CzechTourism s regionálními koncepcemi? Jak funguje spolupráce krajských úřadů, destinačních společností a podnikatelů v regionu?

Účastníci:
Pavla Bičíková, manažerka projektů, Sdružení Český ráj
Jiří Rak, vedoucí destinační agentury, České Švýcarsko, o.p.s.
Eva Hornová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje
Vlasta Kratochvílová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Královéhradeckého kraje
Jan Martinec, manažer regionální komunikace, CzechTourism
Marek Mráz, ředitel odboru Strategie a marketingové komunikace, CzechTourism
Lidie Vajnerová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
Jiří Válka, oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ústeckého kraje
Radek Vonka, radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch


Moderuje: Klára Zachariášová, tajemnice AHR ČR

Témata:
Co funguje z pohledu ziskovosti nejlépe - věrnostní programy, akce, speciální nabídky? Teorie i praxe věrnostních systémů. Jak může pomoci systém postavený na datech? Jaká je realita věrnostních programů v hotelnictví a restaurací v ČR? Jak vnímají věrnostní systémy velké hotely a jak malé? Jak mohou pomoci vybudovat loajalitu zákazníků slevové akce? Jak může budování loajality napomoci kampaň na slevovém portále?

Účastníci:
David Beránek, ředitel obchodu a marketingu, Pizza Coloseum
Jiří Carba, generální ředitel, Zapakatel.cz
Zdeněk Hlinský, generální ředitel hotelu Pyramida, OREA Hotels
Luděk Louda, Director of Sales, Hotel InterContinental Praha
Vlastimil Plch, výkonný ředitel, Chateau Mcely
Tomáš Poucha, zakladatel, Marketingový institut


     
13.00 Závěr konference / Lunch
     


Materály z konference zde

Partneři Hospitality & Tourism Summitu 2012

 

Konference se koná s podporou

Pod záštitouZlatý partner
Stříbrní partneři

Právní partner

Technologický partnerBronzoví partneři

Organizátoři


 
Ve spolupráci s


 


 

Mediální partneři 


 

 

 

 

 

 


Fotogalerie 2012 zde


© 2011-2012 Blue Events - všechna práva vyhrazena.

Blue Events, sekretariát konference, Hlubočepská 38c, 152 00 Praha 5, Česká republika
email: info@BlueEvents.eu

Infolinka pro účastníky: +420 222 749 841
Infolinka pro zájemce o propagaci: +420 222 749 843

Název subjektu: Blue Events, s.r.o., IČO: 25737392; DIČ: CZ25737392; Datová schránka: ch7r23k; Sídlo: Praha 9, Vysokovská č.p. 1336, PSČ 19300 (Místo podnikání: Praha 5, Hlubočepská 38c, PSČ 152 00); Spisová značka: C 65675 vedená u rejstříkového soudu v Praze;

bankovní spojení: ČSOB, Praha 1, č.ú. 900625233/0300, IBAN CZ63 0300 0000 0009 0062 5233 (BIC/SWIFT- CEKOCZPP)